کانون تبلیغاتی البرز نگاره

وارانتی سفارشات

چنانچه کوتاهی یا اشکالی‌ در خدمات‌رسانی یا در چاپ محصولات از سوی ما وجود داشته باشد، ما مسئولیت آن را پذیرفته و روندهای جبرانی مشخصی را در پیش خواهیم گرفت. برای اعمال وارانتی جبران، حتما باید محصول معیوب به کانون تبلیغاتی البرز نگاره مرجوع شود.

 

موارد اعمال وارانتی

در ادامه به بررسی تمامی مواردی که شامل وارانتی محصولات شما می‌شوند می‌پردازیم.

 1. جابجایی و قرارگیری نادرست رنگ‌ها یا کامل چاپ نشدن طرح روی محصول
  در موارد نادر و به خاطر خطای احتمالی چاپ، امکان دارد که تصویر طرح به طور کامل بر روی محصول چاپ نشود و به عنوان مثال، چند سانتی‌متر از محصول خالی از طرح مانده و در محدوده مشخص خود قرار نگرفته باشد.
  در چنین شرایطی، باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از دریافت محصول، به ما اطلاع دهید و محصول را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی کانون تبلیغاتی البرز نگاره، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی کرده و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی می‌شود. سپس سفارش مجددا با دقت و نظارت کامل، چاپ و ارسال می‌گردد.
 2. برش محصول در داخل ناحیه اطمینان
  در صورتی که محصول شما از آنچه در توضیحات مربوط به ناحیه اطمینان آماده، بیشتر برش خورده باشد، محصول را در اسرع وقت یا حداکثر ظرف 7 روز پس از دریافت، برای ما ارسال کنید. کارشناسان متخصص ما در کانون تبلیغاتی البرز نگاره، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی‌ کرده و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی شده و مجددا با نظارت کامل، چاپ و ارسال می‌شود.
 3. آسیب دیدگی‌ محصول
  در موارد نادر ممکن است آسیب‌هایی‌ به محصول وارد شود که از کنترل کانون تبلیغاتی البرز نگاره خارج است. این موارد عبارت‌اند از:
  خیس شدن محصول در هنگام ارسال، پارگی‌ محصول، تا خوردگی، تاب برداشتن محصول، شکستگی سازه، کامل چاپ نشدن طرح، وجود اشیا یا لکه‌هایی‌ روی محصول که طی‌ فرایند چاپ به صورت تصادفی زیر روکش لمینت جای گرفته‌اند. چنانچه محصول شما از چنین آسیب دیدگی هایی برخوردار است، محصول را در اسرع وقت یا حداکثر ظرف 7 روز پس از دریافت، برای ما ارسال کنید. کارشناسان متخصص ما در کانون تبلیغاتی البرز نگاره ایراد مطرح شده توسط شما را بررسی‌ کرده و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی کانون تبلیغاتی البرز نگاره می‌شود. در این حالت، محصول شما مجددا با نظارت کامل، چاپ و برایتان ارسال می‌شود.
  توضیح ضروری: محصول برگشتی باید بدون کم و کاست و در شرایط اولیه‌ بسته بندی و همراه با تمام اقلام جانبی برای کانون تبلیغاتی البرز نگاره ارسال شود. مرسوله‌ای که به این شرکت مرجوع می‌کنید حتما می‌بایست در بسته بندی اولیه باشد؛ در غیر این صورت از پذیرش ایراد مطرح شده معذوریم و نمی‌‌توانیم شرایط وارانتی را برای سفارش شما اعمال کنیم.
  اگر شرایط ذکر شده در وارانتی، برای سفارش شما صدق کند، سفارش شما مشمول وارانتی شده و ما آن را مجددا به صورت رایگان برای شما چاپ و ارسال می‌کنیم.
 • شکستگی سازه
  در موارد نادر ممکن است به دلیل مشکلات حمل و نقل ارسال محصول، سازه استند یا رول آپ دچار شکستگی شود. در صورتی که محصول قبل از تحویل به شما دارای شکستگی باشد، باید در اسرع وقت یا حداکثر ظرف 2 روز پس از دریافت محصول به ما اطلاع دهید و سازه شکسته را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌کانون تبلیغاتی البرز نگاره، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی کانون تبلیغاتی البرز نگاره شده و مجددا با دقت و نظارت کامل، یک سازه جدید برای شما ارسال می‌شود.
 • کوتاه بودن پایه سازه
  در موارد نادر ممکن است یکی از پایه‌های استند کوتاه‌تر از پایه‌های دیگر باشد و همین امر موجب عدم تعادل در موقعیت استند شود. در صورتی که یکی از پایه‌های استند کوتاه‌تر از سایر پایه‌های استند باشد، باید در اسرع وقت یا حداکثر ظرف 2 روز پس از دریافت محصول به ما اطلاع دهید و کل سازه را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌کانون تبلیغاتی البرز نگاره، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی کانون تبلیغاتی البرز نگاره شده و قطعه معیوب تعویض و کل سازه با پایه جدید برای شما ارسال می‌شود.
  ملاحظات: شکستگی پیچ تنظیم پایۀ بنر به خاطر استفاده نادرست یا شکستگی پایۀ بنر به دلیل استفاده نادرست از پیچ تنظیم، شامل وارانتی نمی‌شود.
  توجه داشته باشید که در وارانتی شکستگی سازه بنر یا کوتاه بودن پایه سازه، نیازی به ارسال خود بنر نیست و شما فقط باید کل سازه را برای ‌کانون تبلیغاتی البرز نگاره ارسال کنید تا در صورت تایید کارشناسان فنی ما، یک سازه جدید برای شما ارسال شود.
 • کامل چاپ نشدن طرح روی بنر
  در موارد نادر و به خاطر خطاهای چاپی امکان دارد که تصویر طرح به طور کامل بر روی بنر چاپ نشود و به عنوان مثال چند سانتی‌متر از بنر مانند شکل زیر خالی بماند. در صورتی که طرح شما به طور کامل یا به درستی روی بنر چاپ نشده باشد، در اسرع وقت یا حداکثر ظرف 2 روز پس از دریافت محصول، به ما اطلاع دهید و فقط بنر را (بدون سازه) برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌کانون تبلیغاتی البرز نگاره، ایراد مطرح شده توسط شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول وارانتی شده و مجددا با دقت و نظارت کامل، بنر چاپ و برای شما ارسال می‌شود.